•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Инвестиции

“Пресков” АД изпълни проект за технологична модернизация на оборудването на стойност 11 мил. лв. по оперативна програма „Конкурентноспособност” към Европейския съюз, която включва:

  • Закупуване на нов хидравличен чук на фирма Lasco Германия – 125kJ с виброизолационни пружини на фирма Gerb Германия;
  • Закупуване на нова термична линия на фирма MTSystems Италия за термообработка, закалка и нормализация с производителност от 2800 кг/час.
  • Закупуване на 5 бр. нови индукционни нагреви на фирма ELIND Италия с транспортно подаващи устройства, което ще увеличи производителността на ковашките линии.
  • Закупуване от фирма Евромаркет България на 10 бр. охладителни кули на фирма Evapco Италия. Позволяващи изграждането на модерна инфраструктура на охлаждащите потоци.
  • Закупуване на 2 бр. нови компресори.

Проектът позволи увеличаване на производствените мощности до 11-12 хил. т годишно производство на стоманени изковки.