•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Във връзка с кандидатстване по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ и проведено за целта обследване за енергийна ефективност и предписани мерки на намаляване на енергоемкостта на дейността на промишлената система на „Пресков“ АД, възнамеряваме да изпълним мерки за енергийна ефективност, насочени към Топлинно изолиране на външни стени (Полагане на външна топлоизолация по всички фасади на сградата), Топлинно изолиране на покрив (Полагане на топлоизолация и ново хидроизолационно покритие по цялата площ на покрива), Подмяна на всички налични стари прозорци и външни врати за две сгради, част от промишлената система на „Пресков“ АД - Сграда 1 (идентификатор 68850.523.5836.4) и Сграда 2 (идентификатор 68850.523.5836.11). Допълнително, в Сграда 1 (идентификатор 68850.523.5836.4) се предвижда и Подмяна на генератора на отопление: от природен газ към отопление с отпадна топлина от компресорите намиращи се в близост до сградата.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение