•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Ковашки участък

Разполага с 11 ковашки машини, които се състоят от нагревна установка (КИН), ковашка машина (ексцентър преса) и обрезна машина.

Линии 1600 т с КИН 800 kW и орезна преса 160 т – 5 бр. максимален размер на изковките – приблизително 6 кг и диаметър приблизително Ф 170 mm.

Линии 2500 т с КИН 1000 kW и обрезна преса 250 т – 3 бр. максимален размер на изковката – приблизително 17 кг и диаметър до Ф 234 мм.

Ковашка линия хидравличен чук на фирма Lasco Германия – 125kJ с виброизолационни пружини на фирма Gerb Германия с КИН 1200 kW и обрезна преса 630 т – 1 бр. Максимален размер на изковката – приблизително 55 кг и диаметър до Ф 500 мм.

Ковашки линии ХКМ (хоризонтални ковашки машини) 

1. ХКМ 800  т - 1 бр.
2. ХКМ 1200 т - 1 бр.
3. ХКМ 1250 т - 1 бр.
Максимален размер на набития фланец приблизително Ф 190 мм.

Фрикционни преси – 250 т, 400 т

Калиброващи преси – 3 бр.

 

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004