•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Инвестиции

“Пресков” АД изпълни проект за технологична модернизация на оборудването на стойност 11 мил. лв. по оперативна програма „Конкурентноспособност” към Европейския съюз, която включва:

  • Закупуване на нов хидравличен чук на фирма Lasco Германия – 125kJ с виброизолационни пружини на фирма Gerb Германия;
  • Закупуване на нова термична линия на фирма MTSystems Италия за термообработка, закалка и нормализация с производителност от 2800 кг/час.
  • Закупуване на 5 бр. нови индукционни нагреви на фирма ELIND Италия с транспортно подаващи устройства, което ще увеличи производителността на ковашките линии.
  • Закупуване от фирма Евромаркет България на 10 бр. охладителни кули на фирма Evapco Италия. Позволяващи изграждането на модерна инфраструктура на охлаждащите потоци.
  • Закупуване на 2 бр. нови компресори.

Проектът позволи увеличаване на производствените мощности до 11-12 хил. т годишно производство на стоманени изковки.

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004