•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Във връзка с кандидатстване по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ и проведено за целта обследване за енергийна ефективност и предписани мерки на намаляване на енергоемкостта на дейността на промишлената система на „Пресков“ АД, възнамеряваме да изпълним мерки за енергийна ефективност, насочени към Топлинно изолиране на външни стени (Полагане на външна топлоизолация по всички фасади на сградата), Топлинно изолиране на покрив (Полагане на топлоизолация и ново хидроизолационно покритие по цялата площ на покрива), Подмяна на всички налични стари прозорци и външни врати за две сгради, част от промишлената система на „Пресков“ АД - Сграда 1 (идентификатор 68850.523.5836.4) и Сграда 2 (идентификатор 68850.523.5836.11). Допълнително, в Сграда 1 (идентификатор 68850.523.5836.4) се предвижда и Подмяна на генератора на отопление: от природен газ към отопление с отпадна топлина от компресорите намиращи се в близост до сградата.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004