•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

System für Qualitätssicherung

През 2010 г.  в Пресков АД бе въведена и функционира интегрирана Система за управление на качеството и околната среда в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001 : 2008 и  ISO 14001 : 2004

Политика по качество и околна среда

system certified

QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM ISO 9001:2008
UMWELT-MANAGEMENT-SYSTEM ISO 14001:2004
                        PRESKOV JSC
Stara Zagora 6000
kv. Industrialen
tel. +359 42 252083; 627 327
fax+359 42 631063
iqnet QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM ISO 9001:2008
UMWELT-MANAGEMENT-SYSTEM ISO 14001:2004