•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Investitionen

“Пресков” АД спечели финансова помощ за модернизация в големи предприятия по оперативна програма „Конкурентноспособност” към Европейският съюз на стойност от 5 млн. Евро, която включва:

  • Закупуване на нов хидравличен чук на фирма Lasco Германия – 125kJ с виброизолационни пружини на фирма Gerb Германия, което ще позволи на завода да увеличи своята гама продукция до 55-60 кг.
  • Закупуване на нова термична линия на фирма MTSystems Италия за термообработка, закалка и нормализация с производителност от 2800кг/час. Линията е напълно автоматизирана и високоскоростни рекупериращи горелки на газ. Закалката ще бъде в полимер.
  • Закупуване на 5 бр. нови индукционни нагреви на фирма ELIND Италия с транспортно подаващи устройства. Което ще увеличи производителността на ковашките линии.
  • Закупуване от фирма Евромаркет България на 10 бр. охладителни кули на фирма Evapco Италия. Позволяващи изграждането на модерна инфраструктура на охлаждащите потоци.
  • Закупуване на 2 бр. нови компресори. Проектът бе през Октомври, 2011 г. и позволи увеличаване на производствените мощности до 10-11 хил т. годишно производство на стоманени изковки.

system certified

QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM ISO 9001:2008
UMWELT-MANAGEMENT-SYSTEM ISO 14001:2004
                        PRESKOV JSC
Stara Zagora 6000
kv. Industrialen
tel. +359 42 252083; 627 327
fax+359 42 631063
iqnet QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM ISO 9001:2008
UMWELT-MANAGEMENT-SYSTEM ISO 14001:2004