•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Пресков АД - производство на горещо ковани детайли

“Пресков” АД е един от най-старите и най-големите производители на горещо ковани детайли в България от въглеродна и легирана стомана, създадено през 1900 година.

Във фирмата се произвеждат широка гама детайли с тегло от 0,500 кг до 55 кг, които намират широко приложение в различни области като енергетика, машиностроене, авто и ж.п. транспорт, селско стопанство, хидравлика, мини и производството на подемно–транспортни и строителни машини.

Инструменталното производство (конструиране и изработка на щампи за преси и паро въздушен чук) е обезпечено със средствата на високотехнологична CAD–CAM система IDEAS както и ковашка симулираща програма Q-Form подпомагаща оптимизиране на производственият процес.

Заводът е въвел система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Производствените мощности на фирмата се намират в индустриалната зона на гр. Стара Загора. В основния производствен корпус са разположени заготвителен участък, ковашки участък, термичен участък и почистващ участък.

 ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДАИ ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА.

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004