•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Продукти

“Пресков” АД  е единственото българско предприятие специализирано в производството на изковки от въглеродна и легирана стомана.

“Пресков” АД, Стара Загора произвежда широка гама ковано-обемно щамповани детайли с тегло до 55 кг, които намират широко приложение в следните браншове: 

Машиностроене

Строителството

Хидравликата и пневматиката

Селското стопанство и автомобилостроенето

Каростроенето (вилични рогове)

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004